24 mars 2010

Verdens byer har klimanøkkelen

I følge en ny WWF-rapport kommer 80 prosent av verdens klimautslipp nå fra byer.

- Verdens byer holder klimanøkkelen og må ta store grep dersom vi skal klare å holde temperaturøkningen under to grader, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF-Norge.

I den nye WWF-rapporten Reinventing the City understrekes det verdens byer vokser rask, særlig i utviklingsland.

I rapporten anslås det at 350 billioner dollar vil bli investert i urban infrastruktur globalt de neste tiårene. Disse midlene må systematisk dreies mot investeringer i energieffektive løsninger og karboneffektiv byplanlegging, påpeker WWF. Rapporten fremhever den kinesiske byen Baoding, Malmø og Masdar City som eksempler på byer som tar utfordringen.

Rapporten er utarbeidet av WWF i samarbeid med konsulentselskapet Booz & Company.
WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism