20 april 2010

”Look to Strømsø” vant idekonkurranse

Idékonkurransen "En by å leve i" er en del av FutureBuilt, et ti-årig program som skal bidra til å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger i Oslo og Drammen.

Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter. Disse skal ha lavest mulige klimagassutslipp, men skal også bidra til et godt bymiljø. Viktige faktorer er transport, økologiske kretsløp, helse og opplevelse.

Førstepremien på 400.000 kroner gikk til ”Look to Strømsø”, forfattet av Norconsult og Alliance Arkitekter.

Andreplass ble delt mellom forslagene ”Fremtidens Norge” forfattet av DRMA AS i samarbeid med Rambøll Norge AS og ”På linje” forfattet av Serum Architects LTD, Finland i samarbeid med Iwan Thomson og Kyrre T. Westengen i Laland AS.

Forslaget ”Sol over Strømsø” fortattet av Merete Kinnerup Andersen, Katja Engel Zepernick og Johanne Ferner Guldager ble også premiert.

Ikke fasadeprosjekt
"En by å leve i" er ikke et fasasdeprosjekt - det er et innholdsprosjekt. Det er ikke uten grunn at konkurransen har fått sitt navn. Drammen ønsker å utvikle et menneskevennlig bysamfunn, med lite transportbehov og minimale utslipp av klimagasser. Både byggemetoder og drift av bygninger skal bidra til å redusere belastningen på miljøet

- Prosjektet er svært viktig i nasjonal sammenheng. Drammen har valgt en offensiv måte å planlegge på, hvor miljø er satt i høysetet. Drammen er et forbilde for andre kommuner, og det er mange arkitekter som ønsker å være med på denne utviklingen, konstaterte Kjersti Nerseth, president i Norske arkitekters landsforbund.

Internasjonal interesse
Idekonkurransen har vært lyst ut i hele EØS-området, og at Drammen tidligere har hatt stor nytte av å gå bredt ut. Det gir et større tilfang av ideer, og det er bra at byen blir kjent i fagmiljøer også utenfor landets grenser. Konkurransen har vakt stor interesse og det var sammen 41 forslagsstillere fra inn- og utland.

Se alle utkastene fra idekonkurransen.

Drammen kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism