05 april 2010

Milliard-beslutning på Høg-Jæren

Jæren Energi planlegger et vindkraftverk bestående av 32 vindmøller, og en produksjonskapasitet på 232 GWh (millioner kilowattimer).

Høg-Jæren Energipark er tildelt 511 millioner kroner i investeringsstøtte fra statsforetaket Enova. Resten av milliard-investeringen dekkes av lån og egenkapital.Anleggsstart vil skje i løpet av april, noe som er en ytterligere forsinkelse i forhold til tidligere anslag.

Konsesjonen til Jæren Energi forutsetter at det tas hensyn til fuglelivet i hekkesesongen, spesielt rødlistearten sørlig myrsnipe, som antas å hekke innenfor planområdet.

Ifølge konsesjonsvilkårene skal vindkraftverket være i drift 1. juni 2011.

Stavanger Aftenblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism