15 mai 2010

Vil frede sørlandsperler

Riksantikvar Jørn Holme antyder at det er på tide å vurdere totalfredning av alle de historiske uthavnene langs kysten av Vest-Agder og Aust-Agder. Han mener mange kommuner på Sørlandet gir etter for utbyggingspress, skriver Dagens Næringsliv.

- Vi opplever at kommunene gir etter for presset fra utbyggerne. Det er en stor utfordring for fylkesmennene og for oss. Og det er et faktum at flere av disse uthavnene er av nasjonal verneverdi.


Fra Portør, foto: magnusfranklin

- Så langt har vi vært tilbakeholdne med fredning og basert oss på at kommunene gjennom reguleringsplaner selv tar grep, sier Holme, som samtidig varsler at han ønsker en ny runde på dette.

Riksantikvaren sier at fredning av både enkelteiendommer og kulturmiljøer som sådan kan være aktuelt.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism