09 juni 2010

Enova tilbyr rådgiving om passivhus

- Fra 2020 skal alle nybygg og bygg som rehabiliteres ha passivhusnivå. Større kunnskap om passivhus i byggenæringen er dermed helt avgjørende. Enova har derfor opprettet et rådgiverteam som skal bidra til vellykkede passivhusprosjekter rundt om i hele landet, forteller seniorrådgiver Ann Kristin Kvellheim i Enova.

Rådgiverteamet er et tilbud til alle som velger å bygge passivhusbygninger, også de som ikke mottar pengestøtte gjennom Enovas støtteprogram.

Tilbudet er delt i fire:

Startkurs i planlegging av passivhus
For å sette prosjekterende i stand til å planlegge energieffektiviserende tiltak er det viktig med kunnskap om integrert energidesign og innsikt i kriterier for bygging av passivhus. Dette etableres gjennom dagskurs som er åpne for alle. Kursene holdes i noen utvalgte større byer. Se www.enova.no/radgiverteam

Innledende rådgivning
Mange prosjekter har behov for rådgivning i konseptutviklingsfasen. De prosjekter som viser til en ambisjon om passivhusnivå for nybygg kan benytte rådgiverteamet med inntil 5 timer per prosjekt for privat byggherre/byggeier. 10 timer per prosjekt for offentlig byggherre/byggeier samt for alle rehabiliteringsprosjekter

Arkitekturkonkurranser
I arkitekturkonkurranser med energi- og miljømål er det viktig at kravspesifikasjonene er tydelige slik at besvarelsene kan vurderes ut fra hvorvidt de inneholder de påkrevde energieffektive løsninger. Rådgiverteamet kan bistå juryen i vurdering av tekniske løsinger og energiberegninger, men skal ikke delta som jurymedlem.

Rådgivning/workshops i detaljprosjekterings- og/eller byggefase
Prosjekt med passivhusstandard kan i tillegg til investeringsstøtte få tilbud om rådgivning med spisskompetanse på passivhus etter søknad om støtte. Denne rådgivningen kommer i tillegg til ordinære rådgivere i prosjektet, Enovas eget rådgiverteam kan benyttes, alternativt andre rådgivere som må godkjennes av Enova ihht gjeldende kompetansekrav.

Les mer på www.enova.no/forbildeprogram

Kilde: Bilag – Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism