11 juni 2010

EU krever mer grønn energi fra Norge

Selv om Norge er i særklasse når det gjelder fornybar energi, kan vi gjennom EØS-avtalen pålegges å øke fornybarandelen av det totale energiforbruket ytterligere innen 2020.

Dersom EU får innfridd kravet sine kan Norge måtte øke produksjonen av fornybar energi med over 30 TWh. Det utgjør nær en fjerdedel av dagens elektrisitetsproduksjon. Dersom forbruket av ikke-fornybar energi minker i perioden kan derimot den pålagte produksjonsøkningen reduseres.

Forskingsleder Knut Ener Rosendahl i Statistisk sentralbyrå (SSB) mener på sin side at økte norsk produksjon av fornybar energi ikke trenger være god miljøpolitikk.

- Om vi her i landet øker støtten til fornybar energi for å øke produksjonen ytterligere, så vil ikke det nødvendigvis redusere utsleppene i EU. Øke eksport av fornybar energi fra Norge vil føre til reduserte energipriser i våre naboland, noe som vil gi økt forbruk. I tillegg vil prisen på CO2-kvoter påvirkes , og forurensende kraftverk på kontinentet vil på sikt få tilgang til billigere utsleppskvoter, sier Rosendahl til Nationen.

Kilde: Nationen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism