17 juni 2010

Trondheim tildelt Statens Bymiljøpris

Bymiljøprisen gis til en kommune som samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for byutvikling og forbedring av bymiljøet.

I år var tema ”vannet og byens liv”. Vann i ulike former har avgjørende betydning for de fleste norske byer og tettsteders landskap og miljø. Våre byer er gjerne anlagt ved havet eller en fjord, ved bredden av en innsjø eller elv og får rikelig med nedbør. Vannet er, foruten å være viktig som transportåre og estetisk element, nødvendig for byens liv, produksjon og kretsløpet med blant annet forbruks- og avløpsvann. Vann er nødvendig for alt liv.

Juryen valgte i år to finalister, Bergen og Trondheim.

Trondheim fikk prisen for åpningen av Ilabekken som tidligere lå i rør. Ilabekken ble åpnet i forbindelse med et stort veiprosjektet. Det er ryddet opp langs bredden og tilrettelagt slik at folk kan gå langs bekken fra Bymarka gjennom et boligområde og ned til fjorden.

Åpningen av Ilabekken er et eksempel på godt samarbeid mellom flere etater. Trondheims samarbeid med Statens Vegvesen gjorde at gjennomfartstrafikken ble ført gjennom byen på en måte som knytter byen tettere til havna og til fjorden.

Åpningen av Ilabekken har dermed fått effekter langt utover selve vassdraget og satt sitt tydelige preg på Trondheim og på livet i byen, heter det i juryens begrunnelse.

Årets vinnerkommune har gjennomført et prosjekt som demonstrerer at den tenker og handler langsiktig og tverrfaglig. I tillegg viser prosjektet hvordan god bruk av vannet kommer hele byutviklingen til gode.

Tidligere prisvinnere
  • Statens Bymiljøpris 2009 gikk til Konsvinger kommune for et offensivt arbeid for å ha funnet fram til nøkkelkvaliteter ved byen sin (heriblant kulturminnene) og brukt disse direkte som utgangspunkt for planarbeidet. Man har vekket innbyggernes vilje til og interesse for å delta i det lokale kulturlivet og gitt byen tilbake til befolkningen.
  • Statens Bymiljøpris 2008 gikk til Trondheim kommune for sin vilje til å ta upopulære beslutninger for å nå nasjonale klimamål. Juryen bgrunnet utnevnelsen med at Trondheim peker seg ut som en kommune som mer enn noen annen har våget å vedta tiltak som det krever mot for å gjennomføre. Prisen mble utdelt 20. oktober av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i Trondheim.
  • Bymiljøprisen 2007 gikk til Asker kommune. Prisen ble delt ut av Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. I juryens begrunnelse for prisen står det: ”Asker kommune har gjennom de siste 20 årene arbeidet bevisst og kontinuerlig med å finne strategier for å styrke Asker sentrum som handelssted. Dette fordi kommunen erkjenner at handel er viktig for et levende by- og tettstedssentrum.”
  • Bymiljøprisen 2005 ble tildelt Stavanger kommune, for byens arbeid med friluftsliv i by. Kommunen er tettest befolket i Norge, men bystyret har likevel bevart landbruks-, natur- og friluftsområdene og skapt et utemiljø som stimulerer til fysisk aktivitet.
  • Bymiljøprisen 2004 gikk til Årdal kommune. Tema for 2004 var "aktivt bysentrum for alle". Tverrfaglig samarbeid og langsiktig planlegging kjennetegner arbeidet i Årdal.
  • Bymiljøprisen 2003 ble tildelt Drammen kommune. Drammen fikk prisen blant annet for sine attraktive byrom, renere vannmiljø, forbedret kollektivtransport, god tilgjengelighet for alle og en overordnet bystruktur.
  • Bymiljøprisen 2002 ble tildelt Kristiansand kommune. Kristiansand fikk prisen for sitt langsikige arbeid for byutvikling i et bærekraftig perspektiv

Les mer:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism