21 juli 2010

Er redd det ikke blir lyntog i Norge

Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann sier at kollisjoner mellom nye veiprosjekt og traseer for en framtidig jernbane vil kunne skje flere steder. Flere politikere og organisasjoner har etterlyst helhetlige planer for utbygging av vei og baner i Norge, og ønsket et mye tettere samarbeid mellom Vegvesenet og Jernbaneverket.

Ifølge Westermann er hovedproblemet at Jernbaneverket splitter opp utredningen i flere utlysingsfaser og en rad med mindre delutredninger.

I en kommentar nevner Westermann som eksempel at Jernbaneverket har lyst ut in markedsanalyse for persontrafikk uten at den blir sett i sammenheng med analysene av trasé og lønnsomhet. Jernbaneverket sitt fragmenterte utgreiingsopplegg vil derfor ikke gi pålitelige resultat.

Kilde: Nationen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism