03 juli 2010

Mener Norge er strandsoneversting

- I Norge tror vi at vi er verdensmestre i å verne naturen. Men mitt inntrykk er at når det gjelder å ta vare på strandsonen, er vi langt fra det, sier Marianne Reusch, advokat og stipendiat ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Hun er i sluttfasen med sin doktoravhandling om allemannsretten og har jobbet mye med disse problemstillingene i folkeretten.

Hun påpeker at EU-landene også har utviklet et eget system for Coastal Zone Management, hvor utgangspunktet er at kystsonen er et fellesgode. Dette rammeprogrammet skal sikre at lokale beslutninger om strandsonen er i tråd med nasjonal forvaltning.

- I Danmark kan man gå hele Jylland rundt langs stranden. Vi ser noe av det samme i Storbritannia og Sverige, Nederland og Belgia. Mange land gjør også mye aktivt for å åpne kysten for befolkningen og laget kyststier. Grunnholdningen er at strandsonen er så verdifull at man ikke stykker opp og privatiserer, sier Svensson.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism