24 august 2010

Kulturarv og stedsidentitet

Rapportens sentrale temaer er hvordan kulturarv inngår i omdømmebygging og byers profilering, og som ressurs for økonomisk utvikling/næringsutvikling. Studien viser bl.a. at byenes historiske identitet integreres i dagens identitetskonstruksjoner, og brukes aktivt til å profilere så vel næringssmessige muligheter som byenes kvaliteter som bosted og besøkssted.

Rapporten

Nibr

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism