22 august 2010

Margarinkassementaliteten

Selv om det kan være vanskelig å dømme et bygg før det er ferdig, men BIs nye «Campus Marineholmen» ved Puddefjorden i Bergen får allerede kritikk for ikke å oppfylle de ambisjonene som man opprinnelig la opp til, da bygget ble prosjektert og godkjent. Bergen Tidende savner tidligere løfter og vyer om ny og spennende form og arkitektur.

Da Tilsynsutvalget for byens utforming behandlet Campus Marineholmen i mai 2009, hadde de klare innvendinger mot plantegningene. De etterlyste «et større særpreg og dristighet i utforming». Utvalget var spesielt opptatt av at planene ikke passet med «kommende bebyggelse på østsiden av Puddefjorden», siden det skulle ligge «på en såpass fristilt og sentral tomt i området.

Utvalget krevde større variasjon i høyder og takform, og «en større vektlegging av byggenes utforming ut mot sjøen».

I dag ligger bygget der nesten som en trassig protest mot Tilsynsutvalgets innvendinger.


Bygget er tegnet av arkitektkontoret Bjerk og Bjørge, som forteller at de faglig sett tar innvendinger fra tilsynsutvalget alvorlig, og at de har hatt dialog med tilsynet i denne saken. Prosjektlederen forteller samtidig at Campus Marineholmen er blitt til raskt. Både prosjektering og byggeprosess har foregått i et «kjempetempo». Det reiser også en del spørsmål. Har det gått for fort? Har hastverket gått ut over den estetiske utformingen? Kunne utbyggerne ha dempet inntrykket av margarinkasse?

Tidligere byråd for byggesaker og bydeler, Øistein Christoffersen (Frp), foreslo å legge ned hele Tilsynsutvalget, og overføre funksjonen til ulike høringsinstanser. Bergen Arkitektforening hadde da allerede sagt inderlig ifra om utvalgets lyter og mangler. Siden den gang har arkitektforeningen trukket sitt ene medlem fra utvalget.

I arkitektkretser snakker en gjerne om Bergen som en spesielt vanskelig by å tenke estetikk og byutforming i. Børsen rager over katedralen, og arkitekter må føye seg etter utbyggere for i det hele tatt å få oppdrag. Byggherrene trives i skyggen av politikernes inderlige ønske om privat byutvikling.

Bergen kommune skal i høst både få egen arkitekturplan og et nytt Tilsynsutvalg for byens utseende. Det er en historisk mulighet for de folkevalgte til å skaffe seg bedre autoritet, oversikt og kontroll over byens visuelle utforming.

Kilde: bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism