19 august 2010

Passivhuskravet må være gjennomførbart

Passivhusframtiden vil radikalt endre måten vi bestiller, planlegger, prosjekterer, oppfører, drifter og forvalter bygninger. Passivhuskravet gjør at alle aktørene i næringen må omstille seg. Marginene knyttet til prosjektering og utførelse blir mindre, og konsekvensene av feil større.
/../
Boligprodusentenes handlingsplan adresserer nybygging av passivhusboliger. Men planen vil også være relevante for hva vi må gjøre med eksisterende boliger og yrkesbygg. Spesielt krevende vil det være å oppgradere de mange eneboligene og småhusene til tilnærmet passivhusnivå. Omfattende bygningstekniske inngrep vil i mange tilfeller innebære at beboerne må flytte ut, alternativt at de må akseptere å bo på en byggeplass i lengre tid.
/../
Nye forskriftskrav må være er gjennomførbare. Per i dag har vi for dårlig kunnskap om passivhus til å kunne innføre dette som minstekrav i forskriften. Det vil ta mange år å utvikle tilstrekkelig kunnskap, og vi hevder at 2020 er tidligste tidspunkt for et forskriftskrav. En forsert innføring av passivhuskravet, før vi er trygge på løsningene, vil være respektløst overfor for alle dem som skal investere egne penger i ny bolig.

Kilde: Bygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism