24 oktober 2010

Utslippskarusellen skyter fart

Utslippsanslaget for 2020 er om lag én million tonn høyere enn det regjeringen opererte med i Perspektivmeldingen i fjor. Målet regjeringen har meldt inn til FN tilsier at utslippene skal kuttes med 30 prosent fra 1990-nivået, innen 2020. To tredjedeler av dette skal tas innenlands. Resten skal Norge kjøpe seg fri fra.

Samtidig viser forskning at rike land må redusere egne utslipp med 40 prosent innen 2020 hvis målet om å bremse oppvarmingen til to grader skal kunne nås.

Med denne kursen klarer vi ikke klimaforliket, advarer leder Ola Skaalvik Elvevold i Natur og Ungdom. I klimaforliket ble partiene enige om kutt på 15 til 17 millioner tonn i mengden klimagasser Norge da lå an til å slippe ut i 2020. Det betyr at utslippene i 2020 skulle være maksimalt 44 millioner tonn. I stedet viser dagens framskrivninger 57,5 millioner tonn.

Kilde: Dagsavisen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism