16 november 2010

Vil ha arkitektur for regnvær

I Bergen legger man ned Tilsynsutvalget for byens utseende (TFBU), i sin nåværende form. BAF-leder Morten Ramm Salbu sier han har etterlyst et nytt fagråd med bredere arkitekturfaglig sammensetning og styrket mandat siden 2008.

– Det har helt klart manglet designkompetanse i det gamle rådet, som var politikerdominert. Med designere på laget får man også et brukerfokus, der ikke bare antall parkeringsplasser og tomteutnyttelsen prioriteres, mener Monica Hannestad, daglig leder i Design Region Bergen.

– Jeg mener utbyggere må gi noe tilbake til samfunnet. Her burde det være et forlenget atrium slik at bergenserne kan gå tørrskodd forbi. Mange ferdes her, og det er synd å bygge et bygg som ikke er i interaksjon med verden utenfor. Her finnes det ingen stier, man er nødt til å gå rundt hele bygget, sier Hannestad.

Hun nevner Snøhettas forkastede vinnerutkast til Kunsthøgskolen i Bergen.

– Her tok man vekk vingen som var så viktig for utearealet i en by som Bergen hvor det ofte regner. Feltet er markedsstyrt og når det er utbygger opp mot arkitekt, er utemiljø ofte det første som forsvinner.

– Det er politikerne som er premissleverandørene for byutviklingen. Det er derfor utrolig viktig med god arkitektfaglig rådgiving for å kunne ta riktige politiske beslutninger. Betydningen av faglige innspill tidlig i byplanprosesser, både i forhold til overordnede grep i byplanleggingen og mindre plansaker, er viktig. Likeledes som et rådgivende fagorgan i saksfremstillingen av større og mindre byggesaker. Slik har ikke TFBU fungert til nå, sier Salbu.

Kilde: Byavisen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism