10 desember 2010

Bellona i nytt hus

Et av Norges mest energieffektive kontorbygg, godt innenfor kravet til energimerke A. Det er fasiten for Bellonas nye hjem, som tas ordentlig i bruk fra og med i dag.


På Vulkantomta i Maridalsveien, mellom Dansens Hus og Flerbrukshallen Vulkan, ligger det nye Bellonahuset. Drøyt ett år har det tatt å bygge det energieffektive forretningsbygget, som nylig fikk godkjent 67 kWh/kvm i tilført energibehov. Det er godt innenfor kravet til energiklasse A, som tilsier maks 84 kWh/kvm.

Energimerkeordningen er en teoretisk beregning av behovet for tilført energi, og tar utgangspunkt i bygningskonstruksjonen. For å oppnå et lavest mulig energibehov, har man i Bellonahuset jobbet spesielt med å få tette vegger.

I tillegg er det etablert en egen energisentral, som skal forsyne både Bellonahuset og andre bygg på Vulkanområdet med energi. Bellonahuset bidrar til energisentralen med vann som er varmet opp av solfangerne som dekker store deler av takkefasaden på bygget. For øvrig hentes energien fra vann-til-vann varmepumper og fjernvarmeanlegg.

For å gjøre energibruken i nybygget mest mulig effektiv, er det lagt inn styringssystemer for både lys, varme og luftkvalitet. På den måten vil for eksempel alle lys være av når det ikke er folk i bygget – og samtidig senkes også temperaturen i rommene. Bellona regner dermed med lavere strømregninger fremover.

Kilde: Bellona

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism