01 desember 2010

- Må doble boligbyggingen

I år blir det bygd cirka 20.000 nye boliger. Dette bekymrer Christian Dreyer, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), som forventer at det fremover også vil bygges rundt det samme antallet nye boliger årlig.

- Men vi trenger å øke produksjonen til et sted mellom 30.000 og 40.000 boliger i året. Det er ikke tvil om at vi må doble byggingen årene som kommer, sier Dreyer til DN.no.

- Det er en befolkningsvekst i Norge på cirka 60.000 per år. Det er klart at ikke alle de skal ha ny bolig hvert år, men politikerne må på banen for å stimulere til høyere nybyggaktivitet.

Den gjennomsnittlige salgsprisen for en bolig (uavhengig av boligtype) hittil i 2010 er 2.579.000 kroner. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris 26.300 kroner.

Dreyer forventer at boligprisene vil fortsette å stige, men avventer mer konkrete prognoser for 2011.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism