17 januar 2011

NTNU bygger miljøbygg

I konkurranse med 47 universiteter er NTNU blant de 20 som får være med i den prestisjetunge konkurransen Solar Decathlon Europe 2012.

Alle teamene skal bygge hvert sitt bolighus på 75 kvadratmeter på en tomt i Madrid. Byggene skal selv produsere energi.

– Vi må skaffe nok energi til å lage et festmåltid for 20 personer, så skal vi kunne lade en elbil innen gitte tidsrammer og produsere 50 liter varmt tappevann, også det innen gitte tidsrammer. Det er en lang rekke tekniske krav som må være oppfylt, forteller prosjektleder Annemie Wyckmans.

Forberedelsene startet sommeren 2010, men ideen var klar lenge før det. Forprosjektet er allerede avsluttet og detaljprosjekteringen kan begynne. Samtidig starter pengejakten. Hvert av de 20 teamene får 100 000 euro til disposisjon, men det er langt fra nok for å gjennomføre et så ambisiøst prosjekt.

Når konkurransen er over skal huset demonteres og settes opp igjen i Trondheim, hvor det brukes i undervisningen og forskning ved NTNU.

– Vi ser etter partnere som vil samarbeide om innovative produkter og løsninger. Det er blant annet derfor kledning ikke er endelig bestemt ennå, det avhenger av hvem vi får med på laget.

Kilde: Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism