05 februar 2011

Skipstunell nå!

Kysten utenfor Stad er Norges farligste kyststrekning. I vikingetiden foretrakk man å dra båtene over eidet på land, fremfor å seile over Stad. Ideen om en tunnel for båter går 130 år tilbake, og på 1980-tallet fikk planene nytt liv. Og dermed startet utredningene, hele 17 i tallet. Foreløpig.

Kystverket konkluderte nylig med at tunellen ikke bør bygges, fordi sikkerheten på havet er blitt bedre. I 2008 konkluderte Det norske Veritas stikk motsatt. De mente risiko, miljø og transportpålitelighet ville gjøre tunellen samfunnsøkonomisk lønnsom.

Tunellen vil koste om lag to milliarder. Det er en region som bidrar med store eksportinntekter som ber om en slik sum.
/../
Verdens første skipstunell er viktig for flere enn vestlendingene. Den er selve symbolet på landet vårt, med ville kyster, høye fjell og dype fjorder.

Operaen, denne bleke etterlikningen av sentraleuropeeisk kutlur, kostet mellom fire og fem milliarder kroner å bygge, og koster hvert år 470 millioner bare å drifte.

Kilde: E24

Sintef-forskere har radbrukket Kystverkets siste utredning om Stad skipstunnel. Tunnelen går i pluss, sier Håkon Raabe til Sunnmørsposten.

De nye tallene er mye bedre for tunnelen enn Kystverkets analyse, som for eksempel ikke regner med laksetransporten rundt Stad. Kystverket var ellers ikke til stede på konferansen.

Knut Arild Hareide i KrF mener Finansdepartementet ikke har gode nok økonomiske modeller, og at det er politikernes oppgave å få dem på rett kurs.

– Sintef har gitt oss en knallgod dokumentasjon. Jeg er tilhenger av å bygge allianser. Spørsmålet er hvordan vi skal få med oss flere tilhengere, sa Hareide som leder Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

– Det store slaget om Stad skipstunnel vil stå våren 2013. Da skal vi rullere Nasjonal transportplan 2014–2024. Det er helt avgjørende å få tunnelen på plass i den første fireårsperioden, sa Hareide.

Kilde Byggeindustrien

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism