25 mars 2011

Animasjonsfilm om CO2-håndteringSINTEF-medarbeider Jon Magne Johansen, assisterende senterleder ved BIGCCS, er leder for arbeidet med filmen. Han forklarer at en ikke skal så veldig langt utenfor Norges grenser før ideen om CO2-håndtering vekker betydelig motstand.

– Vi ser det som viktig å forklare publikum at verden kan komme til å trenge fangst og lagring av CO2 til i størrelsesorden 25-30 prosent av de nødvendige kuttene i utslipp av klimagasser. CO2-håndtering er et av de viktigste verktøyene vi har for å begrense menneskets påvirkning på klimaendringene. I tillegg har lagring av CO2 et stort potensial for verdiskaping, sier Johansen.

Sintef.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism