24 mars 2011

Brytningar. Norsk arkitektur 1945–65

Snart siste sjanse. Utstillingen står fram til 3. april.

Utstillinga belyser underkommuniserte aspekt ved etterkrigsmodernismen innan norsk arkitektur og nyanserer tidlegare fremstillingar. Det leggjast vekt på korleis brytningar av motstridande arkitektoniske retningar voks fram mellom ulike generasjonar og miljø og korleis internasjonale impulsar påverka utviklinga.

Brytningane kan spesielt sjåast i arkitekturens forhold til historia, landskapet og eksperimentering med materiale og rom. Sentrale arkitektar er Magnus Poulsson, Knut Knutsen, Erling Viksjø, Sverre Fehn, Geir Grung og Christian Norberg-Schulz. Utstillinga er basert på museet si samling av arkitektarkiv. Prosjektet er eit samarbeid med IFIKK / Universitetet i Oslo.

Nasjonalmuseet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism