17 april 2011

Industrien slipper elsertifikater

Kraftintensive bedrifter som Norske Skog og Yara slipper å betale for elsertifikatene. Dermed må vanlige huseiere ta en større del av regningen.

– Det er bare å føre det opp på listen over ting vi har sett før. Først veltet de hovedtyngden av nettleien over på vanlige forbrukere. Industrien betaler ikke noe særlig avgifter, ikke Enova-avgift heller, til tross for at de ikke betaler et øre i avgift til Enova. Og så får vi dette på toppen, sier utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund.

Politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) i OED avviser kritikken fra Huseiernes Landsforbund og sier grønne sertifikater vil gi billigere strøm.

– Grønne sertifikater vil øke tilbudet av kraft og trekke markedsprisen på strøm ned. Det er flere beregninger som viser at nettoeffekten av el-sertifikatpris på den ene siden, og redusert markedspris på den andre vil føre til billigere strøm for forbrukerne. Dette i tillegg til at det bidrar til økt forsyningssikkerhet og mer klimavennlig kraftproduksjon. Når vi i tillegg får skjermet konkurranseutsatt virksomhet og arbeidsplasser så bør dette glede alle innbyggere i Norge, sier han til Teknisk Ukeblad.

Kilde: Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism