03 mai 2011

Om fylkesmannen og byggesaker

Når kommunene innvilger dispensasjoner som er i strid med lovverket gttt av Stortinget, er dette i praksis det samme som å be Fylkesmannen om å komme med innsigelser. Dette skriver advokat Karl erik Bernt i et debattinnlegg i Bergens tidende (gjengitt i linken nedenfor).

Den nye plan og bygningsloven er et resultat av en lang tids utilfredsstillende situasjon på plan- og bygningsrettens område. Man kan mene mye om loven, men faktum er at den innebærer realitetsendringer på flere områder. Blant annet innebærer den nye loven et økt fokus på klima og miljø, universell utforming og en skjerping av forbudet mot bygging i strandsonen.

Den praktisk viktigste endringen er likevel en vesentlíg ìnnskjerpelse av den generelle dispensasjonsadgangen i plan og byggesaker. Dette virker det som om det er mange kommunepolitikere som ikke evner og / eller vil ta innover seg. I stedet gis dispensasjoner i mange kommuner langs de samme linjer som før den nye og strengere loven trådte i kraft - business as usual på godt norsk.

Les mer om fylkesmannen og byggesaker

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism