20 juni 2011

Passivhustoget ruller videre

Per Anda, arkitekt og prosjektleder i Ecobox, skriver på arkitektnytt.no, at passivhus har blitt fremstilt å være et farlig eksperiment med folkehelsen og har vært kritisert for å være for lite robuste.

Kritikken fra ovelege Jan Wilhelm Bakke går på at det finnes for lite dokumentasjon på at passivhus faktisk er trygge for beboerne. Bakke skal ha ros for å bringe inn i diskusjonen hvor viktig gode boliger faktisk er for folkehelsen.

Kritikken fra Bjørn Berge og Dag Roalkvam handler blant annet om at passivhuskonseptet er for ufullkomment, har for mange svakheter, og at det derfor er problematisk at det er i ferd med å bli den eneste veien til målet. Flere aspekter burde inngå i framtidens heløkologiske, klimanøytrale, robuste og velutprøvde bygg. Dette arbeides vi imidlertid med, f.eks gjennom pilotprosjektene i Framtidens byer (se www.framtidensbygg.no og www.futurebuilt.no).

Flere statlige etater har i den senere tid har bidratt til å favorisere dette ene energikonseptet, og dermed hindrer muligheten for å utvikle og bygge etter andre konsepter. Dette er relevant kritikk, som må tas til følge. Selv om passivhus sålangt har vist seg å være et veldig bra konsept for redusert energibruk - så la det ikke herske monopol. Utform regelverk og støtteprogrammer slik at vi kan tillate en enda bredere satsning på bærekraftig arkitektur.

Kilde: Arkitektnytt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism