07 august 2011

MiraQuaNoe av det mest spennende ved elektrifiseringen av bilparken er mulighetene det gir får å tenke helt nytt omkring design. Konseptbilden MiraQua er et slikt eksempel på hvordan en kan fri seg fra konvensjonelle kjøretøys layout. Fører og passasjerer kommer inn og ut via en stor dør i fronten. Et relativt stort, og flatt gulv gjør at man kan transportere ganske store gjenstander.Bilen er designet som et tilsvar til den raske byspredningen, og ditto befolkningsvekst, mange steder i verden. Antall private biler øker, og de blir ofte brukt av bare en eller to passasjerer. Dette gjelder både i utviklingsland og i mer utviklede land.

Navnet MiraQua er en kombinasjon av "mirakel" og "aqua". Det viser til en visjon om at i fremtidens byer vil trafikken kunne flyte like fritt som en vann, og effektivt bringe folk fra A til B.

Jamesdysonaward.com

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism