14 september 2011

Landbruksbygg og kulturlandskap

Gamle landbruksbygg - har de noe verdi? Og hvis ja - hvorfor og for hvem?

Utviklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap skal sikre at det blir tatt landskaps- og miljøhensyn ved oppføring av store landbruksbygg, og stimulere til ny bruk av ledige bygninger.

Utviklingsprogrammet skal framskaffe ny kunnskap, finne flaskehalser og mangler i regelverk samt formidle erfaringer fra utviklingsprosjekt og gode byggetiltak.

Programmet dekker tre temaer med hver sin arbeidsgruppe:
Bakgrunnen for programmet er tilråding fra ei arbeidsgruppe som i 2006 ga ut rapporten Store nye landbruksbygg i landskapet.

Etter hvert som det foreligger resultater fra de tre arbeidsgruppene i utviklingsprogrammet vil de ble presentert på dette nettstedet:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism