22 februar 2012

Enovas senter for publikasjoner

Det er i dag stor fokus på tiltak som kan redusere global oppvarming. Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering av bygninger er det enkleste og mest kostnadseffektive klimatiltaket. Passivhus kjennetegnes ved at byggene er mer lufttette, har mer isolasjon og har balansert mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. I rapporten stilles spørsmål om dette ensidige fokuset på energisparing, og "endring" av byggemåte kan ha en negativ effekt på inneklima og folks helse.

Rapporten belyser innvirkning av energieffektiviserende tiltak i bygninger på inneklima gjennom en omfattende litteraturstudie. Mulige mål-konflikter mellom energisparing, inneklima og brukeratferd skal avdekkes og beskrives.

Basert på funn fra studiene er det lite som tyder på at inneklima i passivhus er dårligere enn i konvensjonelle hus. Både målinger og brukernes opplevelse av inneklima er stort sett positive. En stor andel beboere er fornøyde eller veldig fornøyde med å bo i passivhus.

Studiene peker imidlertid også på mulige vinter- og sommerproblemer med innetemperaturen. Luftkvalitet avhenger mer av ventilasjonsprinsippet enn av byggestandard, dvs. passivhus eller lavenergihus. Installasjon av balanserte ventilasjon med tilstrekkelig luftskifte må anses som avgjørende for å kunne opprettholde bra luftkvalitet og termisk komfort i vintermånedene i bygninger med høy isolasjonsstandard og lave luftlekkasjetall.

Last ned rapportenEnovas senter for publikasjoner

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism