29 mars 2012

Åtte nominerte til Statens Byggeskikkpris 2012

- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris.

Juryen har nominert åtte bygg til vurdering for Statens byggeskikkpris. Blant dem finner vi studentboliger, et bibliotek, et kulturhus og et militært idrettsanlegg. 51 bygg var påmeldt. Byggene ligger i Bodø, Trondheim, Oslo, Kristiansand, Vennesla, Bergen og på Dovre.

- Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nominerte byggene. De representerer blant annet næringsbygg, kulturbygg og undervisningsbygg. Mange er offentlig drevet. Det er tydelig at det offentlige tar byggeskikk, universell utforming og energi og miljøkvaliteter alvorlig, sier Erling Dokk Holm. Han mener det er langt flere bygg som tilfredsstiller prisens krav til universell utforming og energi nå enn for fire år siden da den nåværende juryen trådte sammen for første gang.

De nominerte byggene er

Teknobyen studentby, Trondheim
MEK ArchitectsJuryens sier: Dette er et infillprosjekt (felt inn mellom to eksisterende bygg) som er innovativt i utformingen av fellesløsninger. Prosjektet har en kraftfull form med utstrakt bruk av tre.


Westerdals, Vulkan, Oslo
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter ASJuryen sier: Distinkt bygg, sterk og tydelig bruk av farger. Belysning av arealet under bakken skjer fra vinduer langs bakken hele veien rundt. Bygget er en del av bytransformasjonen på Vulkan i Oslo.


Kilden Kulturhus, Kristiansand
Arkitekter: ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS og Multiconsult ASJuryen sier: Et signalbygg som er et markant anslag i byområdet. Det er et ambisiøst bygg, materialvalget er lokalt fra nærområdet. Her er brukt høyteknologi på gammelt tradisjonelt trevirke.

Vennesla bibliotek, Vennesla
Helen & Hard arkitektkontor ASJuryen sier: Nok et infillbygg. Et flott bygg i en bysituasjon som gir mye og er et løft til omgivelsene. Bygget blir et møbel som gir karakter til rommet. Har utpregede kvaliteter.


Meterologisk institutt, Oslo
Arkitekt: Pir II Olso ASJuryen sier: Serverrommet varmer hele bygget. Det er et lite og skulpturelt bygg. Høyt uttalt fokus på miljø. Er del av Future Built.


Tverrfjellhytta, Hjerkinn, Dovre
Arkitekt: Snøhætta ASJuryen sier: En undervisningspaviljong, innovativ trebruk. Bygget er nensomt tilpasset de vernede naturomgivelsene. Bygget har et sterkt uttrykk, men likevel nedtonet volum. Krever hverken strøm eller energi.


Militært treningsanlegg, Bergen
Arkitekt Longva Arkitekter ASJuryen sier: Dette er et stort idretts- og treningsanlegg som er gitt en flott arkitektur. I forhold til landskapet er de 25000 kvadratmetrene godt integrert. Materialvalget er robust og tåler røff bruk. Sjeldent stort volum som virker nedskalert.


Luftfarttilsynet, Bodø
Arkitekt: Space Group Arkitekter ASEt infillprosjekt i en urban situasjon. Bygget ligger på en vanskelig tomt og er tilpasset eksisterende bygg på god måte. Et formgitt bygg der siktlinjene er opprettholdt. Koblingen til gaten er gjennom et annet bygg.

Kilde: Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism