08 juni 2012

Verdens høyeste trehus nærmere realisering

Bygget, slik det kan fremstå ved Puddefjorden i Bergen.
Verdens høyeste trehus vil bli et pilotprosjekt basert på bærekonstruksjoner i limtre og leiligheter bygget som byggmoduler. Konseptet tar utgangspunkt i at byggmodulene stables i fire etasjer, og at det bygges to plattformer (i 5. og 10. etasje) som forankres til et bæresystem i limtre. Plattformene i 5. og 10. etasje forsterkes med 3 m høye gitterdragere i limtre. Så stables nye byggmoduler i 4 etasjer. På denne måten kan det bygges inntil 14 etasjer.

Den største utfordringen med å bygge et trehus i 14 etasjer, er å hindre at bygget svaier ved sterk vind. Limtrekonstruksjonen er derfor forsterket med diagonale limtrestaver, samt at modulene kobles sammen med bæresystemet for å dempe svingninger i konstruksjonen.

For å beskytte bærekonstruksjonene i limtre vil bygget få innglassede balkonger på to sider. Dette vil gi bygget en helt særegen arkitektur, der limtrekonstruksjonene vil være synlige på innsiden av fasadeglasset. Gavlveggene blir fóret ut og isolert. Dette gir mulighet for at prosjektet kan bygges som et passivhus, noe som ytterligere vil styrke prosjektets profil som et miljøbygg.

BOB ønsker at prosjektet også skal være et pilotprosjekt for industrialisering av byggeprosessen. Det planlegges derfor stor grad av prefabrikasjon, både med byggmoduler og bærekonstruksjoner i limtre. Også dekker i korridorer, trappekonstruksjoner, balkonger, sjaktvegger og heissjakt planlegges som prefabrikerte enheter, for å redusere montasjetiden på byggeplass. Kvaliteten på de enkelte produktene bedres ved at de er fremstilt innendørs i fabrikk, i tørre og tempererte omgivelser. Samlet sett forventes dette å gi et bedre sluttresultat.
Kilde: BOB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism