31 juli 2012

Boligbyggingen i Oslo stanser opp

Nye tall fra plan- og bygningsetaten viser at Oslo kommune så langt i år har regulert til 650 nye boliger i Oslo. Målet pr. år ligger på 4500. Nytt lovverk medførte både i 2010 og 2011 en tyngre saksgang, som ga et økt antall byggesaker til etaten.

I fjor flyttet 14 000 nye mennesker til Oslo. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, har tidligere anslått at det frem til 2030 er behov for mellom 95 000 og 100 000 nye boliger i Oslo. Det vil si at mellom 5600-5900 boliger må stå ferdig hvert år. I fjor ble kun 1362 boliger ferdige, ifølge statistikk fra SSB. Boligmangelen er med på å presse prisene på boliger opp.

Alle de største boligprosjektene har de siste årene vært øst i Oslo, mens utbyggerne Aftenposten har snakket med ønsker å bygge ut vest i Oslo, der profitten pr. bolig er størst. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ønsker nå å starte utbygging også i vest.

Selvaag oppgir at bransjen har en 10-12 prosents margin, men med nytt regelverk er det vanskeligere å klare disse marginene på de minst attraktive områdene.

- Dersom man ikke tjener penger på prosjektene er det heller ingen som ønsker å drive med dette, sier Selvaag-direktør Baard ­Schumann, som forteller at det er hovedårsaken til hvorfor selskapet vil bygge vestover.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism