22 september 2012

Kunst som forsterker naturopplevelser

Langs Dokkadeltaet er kunststoler utplassert for å gi besøkende nye og sterkere opplevelser av naturen. Kunstprosjektet har fått støtte gjennom programmet "Naturarven som verdiskaper". De tre kommunene Nordre og Søndre Land og Etnedal samarbeider også om andre formidlingstiltak som skal forsterke opplevelser og kunnskap om natur- og miljøkvalitetene i områdene rundt vassdraget.Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter driver med pionerarbeid, da det er gjort lite i Norge for å ta helhetlige grep om formidlingen av kvalitetene ved våtmarksområder i Norge. De 12 kunststolene som er plassert langs vassdraget fra Randsfjorden i sør til Synnfjell i nord i Etnedal er attraksjoner i seg selv og flotte hvilesteder som gir utsyn og innsyn i naturen rundt. De oppmuntrer folk til å ta en pust i bakken og se naturen rundt seg på kanskje nye måter.

I denne videoreportasjen får du nærmere innblikk i kunstprosjektet, og høre hvilke forventninger ordføreren i Nordre Land, Liv Solveig Alstad har til effektene av satsingen. Les mer om tiltakene langs Dokkadeltaet her.

Miljøverndepartementet og Kommunal-og regiondepartementet finansierer i alt 15 prosjekter gjennom programmet "Naturarven som verdiskaper". Tiltakene som støttes skal vise gjennom konkret praksis hvordan vi kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom næringsaktører innen reiseliv, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner.

Direktoratet for naturforvaltning leder programmet. Les om de andre prosjektene her.

Kilde: regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism