30 november 2012

Byggbransjen kaster bort milliarder

Fellesforbundet måler fallende produktivitet, og mener dårlig planlegging sløser bort milliarder i bygningsbransjen. Også entreprenører støtter kravet om bedre planlegging, men mener årsaken til problemet er korte tidsfrister på byggeprosjekt. 

– Dette kan høres underlig ut, men vi mener det er for mange samtidig på arbeidsplassene. Svært ofte er det innleid billig arbeidskraft som mangler kompetanse. Den samlede konsekvens av manglende styring, og prosjekter med uendelig antall billige underentreprenøerer, har vist seg uheldige, fastslår Fellesforbundets avdelingsleder på bygning i Trondheim, Roar Aas.

De siste seks årene har den gjennomsnittlige uproduktive arbeidstiden på byggeplasser i Norge økt fra 25 til 33 prosent. Dette i følge Fellesforbundets målinger. Det betyr at hver tredje arbeidsdag i byggebransjen er uproduktiv, og i verste fall fullstendig bortkastet.

Kilde: NRK Trøndelag

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism