18 november 2012

Ingen arealkrise i Oslo

Eva Irene Falleth og Mari Sundli Tveit, begge fra Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap, skriver om den påståtte arealkrisen i Oslo.

Fra et faglig ståsted er det ikke noen arealkrise i Oslo. Dette får ikke særlig stor oppmerksomhet i debatten. Det er arealer til 130 000 nye boliger innenfor dagens byggesone. Oslo har i tillegg en reserve på 20 000 ferdigregulerte boligenheter. Disse områdene venter på at utbyggere skal sette i gang med boligbygging. Dette vil dermed gi nok boliger til de 200 000 menneskene man mener Oslos befolkning vil øke med de neste 20 årene.

Forestillingen om at markagrensen skaper bolignød skyldes nok at dette er en enkel forklaring på et vanskelig problem. Ved å gå litt nærmere inn på boligmangel oppdager man fort at dette handler om langt mer enn arealknapphet. Det handler om posisjonering av egne interessert blant opposisjonspolitikere, interesseorganisasjoner og utbyggere. Noen politikere er motstandere av markagrensen.

Utbyggere ønsker å bygge der det er liten økonomisk risiko. Kjersti Flugstad Eriksen skriver for en tid siden at det er dårlig butikk for utbyggerne å bygge i Oslo øst og sør. Det er i disse områdene arealreserven ligger.

Det handler også om dine og mine boligpreferanser. Vi ønsker ikke å bo der det er ledig boligareal. Det er arealknapphet på Majorstuen og Grünerløkka, men ikke i byen som helhet. Debatten om bygging i Marka handler mer om høy etterspørsel fra innbyggerne og byggeønsker fra utbyggere i enkelte områder enn at arealer til boligbygging ikke finnes.


Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism