21 november 2012

Pelletsproduksjonen på Averøya legges ned

Ingenting å si på ambisjonene, men nå er det altså slutt.
Styret i BioWood Norway AS har i dag vedtatt nedleggelse av pelletsproduksjonen på Averøya. Overkapasitet og lave priser i pelletsmarkedet, samt tekniske utfordringer i anlegget gjør at produksjonen går med tap.

– Det er styrets vurdering at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for lønnsomhet innen et rimelig tidsrom under dagens markedsforhold, sier styreleder i BioWood Norway, Johan Chr. Hovland.

Produksjonen av pellets vil stanse innen kort tid når råvarene på området er brukt opp. Ferdigvarelageret vil bli solgt, og anlegget vil bli konservert. Arbeidet for å finne en ny eier til virksomheten vil fortsette.

Kilde: Biowood Norway AS

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism