02 november 2012

“Piece of cake” på Torvet i Trondheim

En enstemmig jury kårer ”Piece of cake” av HUS Arkitekter AS/ Multiconsult AS til vinner av konkurransen og anbefaler at Trondheim kommune inngår et samarbeid med teamet bak ”Piece of cake” for å innarbeide forslaget i det videre arbeid med opprusting av Torvet.Dette er det andre av de to forslagene som ble bedt om å utdype innsendt materiale. Forslaget viser en leken og spennende møbelserie som spilte godt sammen med gulvet på scenen. Forfatteren argumenterte i det innsendte materialet for et scenebygg med et spekter av muligheter for konstruksjon av et lett scenetak, men viste bare et enkelt, sirkulært tak med bakvegg og søyler med begrensete arrangementsmessige muligheter. Juryen ønsket en utdyping av forslaget fra forfatterne spesielt ble bedt om å følge opp sin påpekning av flere muligheter for utvikling av scenetaket.

Det bearbeidete forslaget har en sterk og iøynefallende takform og presenterer en ny attraksjon på Torvet. Møblene har det samme formspråket med tunge sitteelementer kledt med tremateriale i sitteflatene og detaljer med friske farger, men er redusert til færre elementer sammensatt til en helhet.

Juryen menr forslaget kan gi et vesentlig bidrag til å gjøre Torvet i Trondheim mer attraktivt og levende. Juryen anbefaler derfor Trondheim kommune til å arbeide videre med forfatterne av ”Piece of cake” for utvikling av scene og møbelserie for Torvet.Samtidig tar flere til orde for en viss varsomhet. Lotte Sandberg skriver i Aftenposten:

Torvet i Trondheim går langt tilbake, og er knutepunktet i byplanlegger Johan Caspar de Cicignons (ca. 1625-1696) byplan, laget etter bybrannen i 1681. Torvet var, og er, plassert i den sentrale aksen fra Nidarosdomen til Munkholmen, og regnes som det fremste eksemplet på en barokk byplan i Norge. Planen er fredet.

Torvet er altså et kulturminne av stor historisk verdi, og kulturminnelover gir en automatisk fredning av dens middelaldergrunn.

Kilde: Torvet i Trondheim

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism