21 desember 2012

Inviterer nye problemstillinger og miljøer inn i klimaforskningen

– Evalueringen av norsk klimaforskning tidligere i år pekte på at vi bør gi større mulighet for brede problemstillinger og kreativitet. Vi må styrke den tverr- og transfaglige forskningen og få inn, sier Camilla Schreiner, direktør for klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet.

Camilla Schreiner ønsker å utvide definisjonen av klimaforskning for å finne bedre løsninger for å motvirke klimaendringer og for å tilpasse oss de endringene som vil eller kan komme.

– I samfunnsfag og humaniora er det mange som tenker at «klima – det er naturvitenskap og det er teknisk». Men mennesket og samfunnet er både hodet og halen på klimaspørsmålet. Det er mennesket som endrer klimaet og det er faren for blant annet menneskelig lidelse som gjør klimaendringer til en av vår tids aller største utfordringer, sier Schreiner og legger til at:

– Derfor trenger vi flere samfunnsvitere og humanister i klimaforskningen, gjerne i samarbeid med naturvitere og andre realister.

Kilde: Norges forskningsråd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism