19 desember 2012

Kollektivfeltet en bedre løsning for syklistene

Det er lov å sykle i kollektivfeltet, men det vet bare halvparten av de syklende, og bare en tredjedel velger kollektivfeltet fremfor fortauet. Mange syklende føler seg utrygge i kollektivfeltet, der de imidlertid har god fremkommelighet – og der deres nærvær ikke synes å medføre store trafikksikkerhetsproblemer. Kollektivfeltet har dermed potensial til å bli en god løsning for syklende ved å øke bredden på det, endre skilting og oppmerking samt forbedre drift og vedlikehold

Les utredningen om sykling i kol­lektivfelt

Selv om syklende har lov til å benytte kollektivfeltet, betraktes dette i Norge generelt ikke som en god tilrettelegging for syklister. Rundt halvparten av de syklende mener at dette ikke er en brukbar løsning, mens bare ti prosent mener det er en god løs­ning. Fire av ti mener løsningen er brukbar i noen tilfeller.

Busser og drosjer som forbikjører i høy fart eller presser syklistene bakfra, bidrar til økt utrygg­hetsfølelse blant syklistene. Problemet kan minimeres med økt bredde, bedre oppmerking og skilting samt bedre drift og vedlikehold av kollektivfeltet.

Kilde: Samferdsel

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism