15 desember 2012

Også finansnæringen må begrense bilbruken

I fem år har Sparebanken Vest forsøkt å komme rundt en innsigelse fra Fylkesmannen i Hordaland, som nektet å godkjenne det antallet parkeringsplasser banken ville ha i tre underetasjer. For å få lov til å bygge, måtte banken ta til takke med en etasje med parkeringsplasser.

Det tidligere antallet p-plassene til de ansatte ved sparebanken brøt med de nasjonale rettningslinjer. Når det er gode parkeringsmuligheter og kort vei til kollektivtransport, sier nasjonale retningslinjer at parkeringsdekningen skal være lav. Bygget ligger i umiddelbar nærhet til et parkeringsanlegg med 650 plasser.

Heldigvis tar banken til vettet og bygger i samsvare med nye normer for parkeringsplasser. På plussiden kommer også betydelige besparelser ved å bygge mindre under bakken. Tomten ligger nær sjøen og en dyp byggegrop ville ført til betydelige utfordringer knyttet til vanntrykk.
Hadde bergenspolitikerne fått styre alene ville bygget trolig fått 245 parkeringsplasser. Det taler sitt tydelige språk om at pengemakta rår, også i lokalpolitikken. I slike situasjon beviser fylkesmannsembetet sin berettigelse.

Kilde: bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism