27 mars 2013

Europan 12 – Adaptable City

Europan Norge inviterer arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere til å komme opp med dristige, provoserende, spekulative, utfordrende, kritiske og forløsende ideer for utvikling av Oslo-regionen. Denne regionen er utgangspunktet for årets European 12, skriver Europan Norge i en pressemelding:

«Fra nå og frem til 2050 ventes Oslo-regionen å få en halv million nye innbyggere. I løpet av de neste 25 årene vil Oslo kommune få 170 000 nye innbyggere, i Akershus fylke er økning nesten 160 000. Antall reiser med offentlig transport vil øke fra dagens 300 millioner til 800 millioner i 2060. Noen sentre i regionen forventes å doble sin størrelse. Det snakkes om å etablere helt nye byer som skal absorbere befolkningsøkningen.»

«Europan 12 – Adaptable City» skal utfordre unge arkitektertil å utforske eksisterende bymiljøer, og byenes evne til å fange opp de endringene europeiske byer er utsatt for.

I Europan 12 deltar Norge med tre tomter som er strategisk viktige for utviklingen av Oslo som byregion:

1. Sandvika, Bærum kommune
Hamang i Sandvika, Bærum kommunes urbane sentrum, er i ferd med å gjennomgå en fundamental transformasjon. E16 skal legges i tunnel, noe som åpner opp for en helt ny bruk av denne sentrale delen av byen. Kommunen ber om forslag til en strategi for utvikling av et karbonnøytralt område i en av de mest sentrale nodene i Oslo-regionen.

2. Dikemark, Asker kommune
Gamle Dikemark sykehus er under avvikling og flere bygg står allerede tomme. Nå skal området fortettes og rundt 55 000 kvadratmeter fredet sykehusbebyggelse må fylles med nytt innhold.

Dikemark sykehus var lenge et nesten selvforsynt samfunn med egen matproduksjon, vannverk og vannkraftverk, og har en rekke interessante kvaliteter som kan utvikles for å gjøre området til et levedyktig lokalsamfunn.

3. Ås sentrum, Ås kommune
Ås står foran store forandringer. Fram til 2040 regner man med en dobling av innbyggertallet fra 18 000 til 38 000 innbyggere. Med Europan ønsker kommunen å ta et skritt i retning av å bli en universitetsby gjennom utviklingen av et strategisk viktig sentrumskvartal.

Utfordringen i årets konkurranse er å sikre lokale kvaliteter i hver av de tre nodene, og samtidig legge til rette for å styrke deres posisjon i regionen. De tre deltakerkommunene som stiller med tomter, leter alle etter strategier som sikrer en blanding av befolkningsgrupper, funksjoner, tilgang til naturen, velfungerende infrastruktur og bærekraftighet.

De ønsker at deltakerne skal bidra til diskusjon om hvordan vi skal leve, arbeide, leke og reise. Guleroten for potensielle deltakere er at vinneren får jobbe direkte med kommuner og utviklere i en region med hurtig endring.

Kilde: Europan 12

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism