16 mars 2013

Norge skal bli et moderne sykkelland

Foto:  Sun Pictures / Lakshman
I Dagbladet forteller miljøvernminister Bård Vegar Solhjell at regjeringen vil satse på bygging av sykkelveier de neste ti årene. Sykkelvei-satsingen innebærer at 690 millioner kroner bevilges hvert fra fra 2014 til 2023 - totalt 6,9 milliarder kroner.

- Vi lager et spleiselag der regjeringen stiller med 6,9 milliarder kroner og med milliarder til avtaler med byene om å satse på kollektivtrafikk, miljø og sykkel i stedet for flere veier og økt biltrafikk, sier Solhjell, og legger til at en del av den økte sykkelinnsatsen skal også gå til en egen belønningsordning for byer som satser offensivt på sykkel.

Miljøminister Solhjell viser til Sverige og Danmark, der sykkel står for 10 og 17 prosent av alle reiser. I Norge er denne andelen på fire prosent.

- Derfor har regjeringen som mål å doble andelen sykkel fra frie til åtte prosent av alle reiser. Vårt mål er å bygge ut sammenhengende sykkelveier i byer og tettsteder over 5000 innbyggere. I tillegg er trygg sykkelvei til skolen et mål. Det gjenstår om lag 1700 km med sykkelveier på våre riksveier for å nå målet, sier Solhjell.

Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes landsforening, viser til en undersøkelse gjort av Civitas, som forteller at nordmenn flest ønsker økt satsing på sykkel og miljø i Norge.

Kilde: Dagbladet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism