25 mars 2013

Rimelig amerikansk kull øker CO2-utslipp i Europa

Europa har vedtatt ambisiøse mål for kutt i utslippene av CO2, og enkeltland satser stort på fornybare energikilder som trenger en stabil og regulerbar strømkilde som backup. Denne posisjonen har norsk gass ønsket seg. Men kombinert med atomkraftfrykt, billige utslippskvoter og finanskrise har det i stedet ført til en dobling av kullforbruket flere steder i Europa.

Norsk gass blir et for dyrt alternativ til billig amerikansk kull som er utkonkurrert av renere skifergass. Ironisk nok ender ambisiøse Europa opp med kullet fra USA.

- USA oppfyller nesten de forpliktelser som ville tilfalt dem dersom de hadde signert Kyoto-avtalen. Ikke fordi de ville det, men fordi de fant skifergass, oppsummerte utenriksminister Espen Barth Eide før helgen på First Securities Nordic Energy Summit.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism