07 juni 2013

TNS Klimabarometer 2013

TNS Gallup Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner til ulike energikilder. 1032 personer svarte på den siste undersøkelsen.

Undersøkelsen viser blant annet at fra å ha vært den nest viktigste saken høsten 2009 er klimaendringene nå nederst på listen over hva de yngste målgruppene mener er Norges største utfordringer. Det viser TNS Gallup Klimabarometer som nylig ble presentert på Litteraturhuset i Oslo.

- På spørsmål om hva som er de største utfordringene Norge står ovenfor, havner klima nå helt nede på 11. plass blant de yngste. Til sammenlikning plasserer de eldre aldersgruppene klima på 6. og 7. plass.

En av grunnene er at klimadebatten har blitt teknisk, du må være godt oppdatert for å henge med og det er sjelden det blir snakket om enkle tiltak med god effekt. I dag handler det mest om avanserte utregninger av kvoter, det blir diskutert om Norge i det hele tatt er nødt til å gjøre særlig dramatiske kutt eller heller kan bidra til at kuttene skjer i andre land der effekten er større. Og terminologien er ofte teknisk og sjelden på norsk, påpekte flere av deltagerne.

- Vi ser en større endring blant de yngste enn i noen av de andre aldersgruppene, fortsatte Rees, - og det ser ut som om denne gruppen har blitt påvirket av liten oppmerksomhet i medier og fra politikerne. I andre halvdel av 2009, da FN’s klimatoppmøte i København ble arrangert, fant vi ordet «klimaendringer» 4736 ganger i norske medier. Høsten 2011 var dette tallet halvert, til 1973 treff, sa Daniel Rees.

Og de som var til stede og så debatten, inkludert paneldeltagerne selv, fikk en illustrasjon på en av de mulige årsakene:

  • Klart flertall mener klimaendringer er menneskeskapte
  • Hvor viktig klima er i forhold til andre saker avhenger mye av politisk fokus og medieomtale
  • Klimaspørsmål er politisk polariserende
  • Fornybar energi og forskning ses på som løsninger
  • Folk er ikke villige til å gjøre mye selv, men mange tiltak er også populære

TNS Gallup

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism