18 juli 2013

Brutalismen er ikke brutal

Må vi i fremtiden reise til utlandet for å se god, historisk 
arkitektur i ren betong? Som Oscar Niemeyer, her med det
franske kommunistpartiets hovedkvarter - 1965-1971
Foto: seier+seier
Paul Irgens skriver i Aftenposten:

Ordene vandrer. De kan komme til et nytt hjemsted der ordet må bære meninger det opprinnelig ikke hadde.

Ettersom de engelsktalende ikke er så sterke i fremmedspråk, gikk det galt med det franske ordet "brut". Det britiske arkitektekteparet Allison og Peter Smithson introduserte begrepet på engelsk. I sin engelskhet ble det for dem til "brutalism". "Brut" hos de fransktalende betyr ikke "brutal", men det som er nært sin egen natur. Ord kan lure deg. Du lærer om barokken. Det viktige blir å gjenkjenne noen dekorelementer.

Le Corbusier hadde tegnet en større boligblokk i Marseille – ferdig på 50-tallet. Det gode ved funksjonalismen var ekthet. Når Le Corbusier brukte utrykket "betong brut", så var det hans glede over at han i Marseille hadde begynt å nærme seg betongens sanne natur. Overflatene var seg selv, uten etterbehandling.
/../
Regjeringsbygget – kunsten og bygningen – er berømte. At det er et internasjonalt pionérarbeid. Kanskje bør det nevnes at det ikke var Viksjø som rev bygningene som sto der fra før. Det var gjort et politisk vedtak langt forut for byggingen. Viksjø var assistent hos Ove Bang som vant konkurransen. Ove Bang døde i 1942, og Viksjø drev kontoret videre.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism