30 november 2013

Ber regjeringen skjerpe jordvernet

– Regjeringen bør overveie hele politikken på nytt og foreta en grundig vurdering av behovet for å bevare matjord. Det gjelder både dyrket og dyrkbar jord, sier Kåre Willoch til Nationen.

Han mener at utbyggingsinteresser ofte er mer kortsiktige i tankegangen enn samfunnet som helhet har lov å være, og at vern av dyrkbar jord henger sammen med befolkningsveksten, økt behov for mat og klimaendringane som vil forandre verdens matproduksjon.

Willoch mener det må rikspolitiske retningslinjer til fordi dette ikke kan overlates til kommunene.

Regjeringen og landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har endret på en rekke tidligere anbefalinger og forslag og gitt signaler om at regjeringen vil tillate omdisponering i flere omstridte jordvernsaker.

Kilde: Nationen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism