15 desember 2013

EU ruineres av fossilt brensel

Kart: S. Solberg J. / Wikimedia Commons
Lisens: CC-BY-3.0
22. januar neste år legger Europakommisjonen frem forslag til EU-s visjon og målsetninger for energi-, klima- og industripolitikk frem mot 2030.

Europakommisjonens direktorat for Climate Action, ledet av belgieren Jos Delbeke, legger vekt på de enorme ressursene som EU bruker på import av energi.  2011 brukte EU-landene 420 milliarder euro på import av fossilt brensel. Samtidig tjente EU-landene 400 milliarder euro på eksport av varer og tjenester.

Bak denne handelsbalansen finner vi flere forhold:
  1. Import av olje og gass er svært viktig for EU-landenes økonomi.
  2. Betaling for olje og gass truer landenes evne til å finansiere velferdsstaten.
  3. Pprisen på gass i Europa er tre-fire ganger så høy som i USA og Asia, svekkes også konkurranseevnen til europeisk industri.
Europakommisjonens forestående strategi vil sørge for at EU-landene dreier pengebruken fra å kjøpe gass ute over til å produsere ren kraft hjemme. EU vil derfor styrke handel med CO2-utslippskvoter (ETS). Mye tyder på at Kommisjonens forslag vil ligge på et utslippskutt på 40 prosent innen 2030.
Forbruk og produksjon av fornybar energi må økes til 30 prosent, og strømnettet som bringer fornybar kraft til forbrukerne må bygges ut.

Kilde: Energi og Klima

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism