29 desember 2013

Oljefondet som klimapolitisk virkemiddel

Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse, skriver om hvordan Oljefondet kan brukes aktivt i klimapolitikken:

Det grønne skiftet er i gang. Spørsmålet er hvordan Norge best kan støtte opp under tiltak som gjør at det får mer fart, uten at det kommer i stand et globalt klimaregime i tråd med "Stoltenberg-modellens" oppskrift. Det må tenkes nytt.

Hvordan kan Norge bidra mest mulig konstruktivt innen rammen av en "nedenfra og opp"-tilnærming? Hva betyr dette for norske interesser? Hvordan gjøre en forskjell?

/../
Det neste store grepet fra norsk side bør handle om å rigge Oljefondet slik at en betydelig del av fondets midler kan investeres i tiltak som fremmer klimariktig energiomstilling. Arbeiderpartiet og Høyre bør sammen gripe denne agendaen. Norge bør stille seg i spissen for et globalt dugnadsarbeid på det finansielle feltet. Å sikre tilstrekkelig kapital til energiomstillingen er en stor utfordring der flernasjonale finansinstitusjoner, private investorer og pensjonskapital må samarbeide for å utvikle gode ordninger. Behovet for nybrottsarbeid er stort.

Norge har mulighet til å ta lederskap. Men da må Erna Solberg ha med seg noe ordentlig i bagasjen når hun reiser til New York i september 2014. Tiden er knapp.


Farvel til Stoltenberg-modellen - Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism