27 desember 2013

Vil ha grønne yrkesbygg

Åtte av ti bedrifter mener det er viktig at bygget de leier er energieffektivt. Nesten halvparten oppgir lavere driftskostnader som hovedårsaken. 41 prosent viser til omdømme, samfunnsansvar og miljøbevissthet.

Normalt er 40 prosent av felleskostnadene i et kontorbygg energiutgifter. Det er imidlertid fullt mulig å redusere denne andelen betraktelig. Undersøkelsen viser at 57 % av byggeierne har bygget om eller rehabilitert de siste tre årene. Nesten samtlige av de som har oppgradert bygninger, har samtidig også gjort energitiltak. Det er imidlertid så mange som 43 % som ikke har gjort noe med byggene, og dermed heller ikke redusert energiforbruket.

I fjor ga Enova totalt 680 millioner til energismarte løsninger i nye og eksisterende bygg.

Statsforetaket har nå tilpasset sine støtteprogrammer for eksisterende bygg for å tilrettelegge for at enda flere kan søke -og at de som søker gjennomfører flere tiltak. På nybyggsiden har Enova allerede lykkes i å nå målet om at 10 prosent av nyoppførte yrkesbygg skal være passivhus innen utgangen av 2013. Dette får konsekvenser for hele utleiebransjen, mener Hemmingsen i Enova.

- De energismarte nybyggene fører til at umoderne næringsbygg mister attraktivitet. Enova har imidlertid som mål å bidra til at også den eksisterende bygningsmassen blir så energismart som mulig. Den grønne utviklingen i markedet, er en ypperlig mulighet til å ta ut mer av det enorme energisparepotensialet i eksisterende bygg. Gjennom våre støtteprogrammer gjør vi det nå mulig både for større og mindre aktører å bli med på denne utviklingen.

Kilde: Enova

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism