18 januar 2014

Grønne tak kan bli påbudt

Foto: thingermejig
Bruken av grønne tak øker, og begrunnelsen er stadig oftere håndtering av overvann til grunn. Spesielt i bystrøk der grunnen er tildekket med heller, asfalt eller bygninger er håndtering av store regnfall en utfordring.

Grønne tak kan, i gjennomsnitt over et år, fordrøye og forsinke mellom 50 og 80 prosent av avrenningen, viser en rapport laget av Sintef Byggforsk og UMB på oppdrag for Oslo og Bærum kommuner.

Grønne tak er velkjent i Norge, men kommer nå i nye former.
Foto: Roede

Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, går inn for å kreve grønne tak i de områdene av Oslo der håndtering av overvannet byr på de største problemene. Han viser til København, der grønne tak er et krav i deler av byen.

– Det er omtrent 50 000 m2 grønne tak i København i dag. I forhold til godkjente lokalplaner etter 2010 forventer vi 200 000 grønne tak i de kommende årene, sier prosjektleder Dorthe Rømø i Vandteamet i København.

Kilde: tu.no/bygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism