19 januar 2014

Flere arbeidsoppgaver kan gjøres av roboter

Fords samlebånd i 1913. Hundre år senere er det robotoene
som for alvor effektiviserer produksjonen.
En finsk rapport fra Näringslivets forskningsinstitutt (ETLA) i Helsinki skriver at om lag en tredjedel av arbeidsplassene i Finland kan bli erstattet med maskiner og ny teknologi i løpet av de neste 20 årene.

- Teknologien utvikler seg så raskt at den ligger foran vår evne til å bruke den. Den går inn på stadig flere og flere arbeidsområder som før var reservert mennesker. Vi har i løpet av kort tid gått fra industri til kunnskapøkonomi. Vi lever i dag av å skrive, snakke og tenke. Nå kan også dette bli erstattet med maskiner, sier NHH-professor Tor W. Andreassen sier til E24.no.

Vi snakker her ikke bare om at maskiner og roboter vil erstatte rutinemessige ting, men også stadig flere avanserte oppgaver i takt med at maskinenes kunstige intelligens blir stadig bedre. På kort sikt vil dette skape økt arbeidsledighet.

De nye bedriftene vi vil se vokse opp i årene fremover vil være kunnskapsbaserte virksomheter med høyt utdannede medarbeidere. De stopper, i skandinavisk målestokk, som regel rundt maks 100 ansatte, sier NHH-professor Tor W. Andreassen til E24.no.

- Løsningen blir da at flere må ha høy utdanning for å dyktiggjøre seg for å kunne ta disse jobbene. Samtidig må vi ha vekst i antall nyetableringer som kan absorbere de som kommer fra andre sektorer. Da står du igjen med de som ikke har dyktiggjort seg for de kunnskapsintensive jobbene. Hva gjør vi med dem?

Kilde: E24

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism