22 mars 2014

Arkitektstudentene flittigst

Ifølge en nasjonal undersøkelse gjort av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), bruker tudenter ved Bergen arkitektskole (BAS) 30 timer på organisert læring og 15 timer på ikke-organisert studieinnsats i løpet av en uke.

Slett ikke alle studenter er like flittige. Tall fra undersøkelsen viser at norske studenter i snitt bruker 27 timer i uken på studiene. Det er også store variasjoner i tidsbruken mellom ulike studier – og studiesteder.

Bjørn Stensaker, professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, er ikke bekymret for studentenes tidsbruk. Han viser til at Norge ikke ligger spesielt dårlig an sammenlignet med andre land når det gjelder studenters tidsbruk, men advarer samtidig slappe heltidsstudenter.

― Hvis man skal fokusere helt og fullt på studiene, er 27 timer for lite. Men hvis man ikke har planer om å være heltidsstudent, hvorfor er 27 timer da et problem? Mitt poeng er at det er store variasjoner mellom studenter og ambisjonsnivå, sier Stensaker.

Thomas Nesheim er student ved BAS. Han tror BAS-studentenes måte å jobbe på gjør at de kan jobbe lengre enn andre studenter.

― Vi har ikke pensum, men anbefalt litteratur. Her er det ikke mye lesing, men veldig mye variert jobbing og gruppeprosjekter, sier Nesheim.

Men selv om arbeidet er annerledes enn tradisjonelt tunge fag, tror han ikke BAS er for alle.

― Man må ha en indre motivasjon og trives med det en driver med. Det nytter ikke å være en asosial einstøing som sitter for seg selv heller, for vi jobber mye tett sammen, sier Nesheim.

Kilde: STUDVEST.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism