14 april 2014

Gass for bedre klima

En av de få tingene alle kanskje kan enes om:
Oljesand er ikke bra. Foto: BeforeItStarts
Utslippene må kuttes med 40–70 prosent fra 2010 til 2050 og ned mot null mot slutten av århundret, ifølge FNs klimapanel. Kanskje blir det også nødvendig å trekke CO2 ut av atmosfæren. Det kreves en mer ambisiøs klimapolitikk, men for miljøorganisasjonene er likevel noen av punktene i rapporten litt tunge å svelge. Ifølge panelet er det nemlig sterk dokumentasjon for at CO2-utslipp fra energiproduksjon kan bli «vesentlig redusert» ved at kullkraftverk byttes ut med effektive gasskraftverk.

Dette setter blant annet debatten omkring elektrifisering av sokkelen i et litt merkelig lys. en får i det minste håpe at strømmen ikke kommer fra kullkraft. Overgang fra kull til gass ved energiproduksjon gir nemlig en halvering av CO2-utslippene, og kan ifølge klimaforskerne være «en bro» over til lavere utslipp. Uten renseteknologi kan gassbruken først økes i en periode, men den må deretter reduseres slik at den i 2050 er lavere enn i dag. Deretter må bruk av gass kuttes ytterligere i andre halvdel av dette århundret. Dersom teknologi for fangst og lagring av CO2 blir lønnsom å bruke, kan gassen kunne spille en rolle i flere år fremover.

Men hva med oljen? Konvensjonell olje – som den Norge utvinner på sokkelen – vil relativt sett styrke sin posisjon mot såkalt ukonvensjonell olje – som for eksempel den kanadiske oljesanden Statoil er involvert i.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism